Kategorier

onsdag 13 maj 2009

Nu blir det tufft i kommuner och landsting

Sveriges kommuner och landstings (SKL) ekonomirapport som presenterades i dag är ingen munter läsning. Det kommer enligt SKL att fattas ca 13 miljarder kronor de kommande två åren. Tre miljarder kronor tror man att underskottet blir i år.
Det problematiska är att efterfrågan på ”våra” tjänster inte minskar under ekonomiskt svåra tider utan ökar och blir än viktigare. Utbetalningarna till försörjningsstödet växer med ca 3,5 miljarder kronor de närmaste åren.

Nu måste verksamheterna ses över, personal kanske sägas upp, några måste höja skatten och andra kan använda överskott från de goda åren.
Jag utgår från att staten noga följer vad som sker i kommuner och landsting. SKL kommer självklart att bidra med den information staten behöver för att kunna fatta de beslut som krävs angående vad som behöver göras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar