Kategorier

fredag 8 maj 2009

Mäns våld mot kvinnor

Idag har jag hållit ett inledningsanförande på ett seminarium där Sveriges Kommuner och Landsting presenterade en aktuell kartläggning av medlemmarnas arbete mot kvinnovåld. Det våld som män i nära relationer utsätter kvinnor för är skrämmande och dessvärre mer utbrett än man kan tro. Det är glädjande är att kommuner och landsting idag prioriterar och gör mer för slagna kvinnor och barn än tidigare. Det negativa är att det kommer in ännu fler polisanmälningar från kvinnor. 54 polisanmälningar per dygn är snittet på misshandel där gärningsmannen är känd. Det är sanslöst och att det får ske i det tysta! Brott mot besöksförbud ökar vad vi kan se via rapporter från brottsförebyggande rådet och 3803 överträdelser rapporterades in förra året. Det är mer än 10 överträdelser per dag. Det är inte mycket till trygghet samhället erbjuder slagna kvinnor. När ska riksdagen ge kvinnor rätt till sin egen frihet och begränsa männens?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar