Kategorier

fredag 27 maj 2011

Sollentuna - en bra kommun att bo i

Enligt tidningen Fokus undersökning är Sollentuna Sveriges 16e bästa kommun att bo i. Det är en förbättring med 12 placeringar från 2010. Fokus har mätt hur det är att vara ung respektive gammal i kommunen, hur det är att ha familj samt hur det är att arbeta där.

På Svenskt näringslivs ranking över landets bästa företagskommuner placerar sig Sollentuna på plats 4. Nu står det även klart att Sollentuna är Sveriges 7e bästa kommun att arbeta i.

Åkerbo fyller 10 år

I år har Åkerbo korttidsboende funnits i 10 år. Det firades igår. Cirka 100 personer uppvaktade jubilaren i boendets soldränkta trådgård. Åkerbo är främst ett korttidsboende för före detta missbrukare som arbetar för att ordna upp sitt liv. Sedan maj 2011 har även hemlösa som inte har en missbruksproblematik möjlighet att bo på boendet. Genom åren har cirka 400 personer haft adress Åkerbo och många som har lämnat boendet har lyckats få ordning på sitt liv. För 10 år sedan var flertalet Sollentunabor kritiska till att boendet startades. För politiken var det dock en självklarhet att hjälpa de som behöver extra stöd. Du vet aldrig när du kan behöva den hjälpen själv. Själv blir jag alltid särskilt glad över att träffa de som en gång varit på samhällets absoluta botten där droger och kriminalitet tillhör vardagen. Som en tjej sa vid uppvaktningen; ”Se nu är jag lycklig, nykter, ren och har några egna kronor i plånboken”. Vid vårt första möte för två år sedan var det en omöjlig tanke. Det finns många sådana solskenshistorier.


Niklas Ristarp från föreningen Musketörerna talade


Förstklassig underhållning

fredag 20 maj 2011

Folkpartiet - ett steg närmare framtiden

Tack till Peter Ahlström, Hanna Clerkestam, Anders Morin och Christina Nelson Södersten som igår försvarade Folkpartiets ära i Edsviks parkstafett. Folkpartiet blev placerade sig på femte plats i mixstafetten och fick bäst placering av de partier som var med (MP, KD, S). Vi ser framemot att ta oss an moderaterna nästa år.

Anders, Christina, Hanna, Peter
Foto: Pär Åkerström

söndag 15 maj 2011

Debattartikel i Aftonbladet

Aftonbladet publicerar idag en artikel av bl a mig och Jan Björklund om att vi vill skärpa kraven för de som tar hand om utsatta barn. Lär artikeln här.

lördag 14 maj 2011

FP kräver tidigare trafiksatsningar i Stockholm

Idag skriver jag tillsammans med Folkpartiets företrädare Stockholm läns samtliga kommuner samt landstinget att de trafiksatsningar som planeras i Stockholmsregionen måste tidigareläggas. Stockholm befolkning ökar i snabb takt och dagens infrastruktur klarar inte ökat tryck. Tillväxten i Stockholm, Sveriges tillväxtmotor, får inte hållas tillbaka av bristfällig infrastruktur som inte är tillräckligt utbyggd.

SvD skriver om platsbristen på SiS-hem

Att de barn som samhället har tagit över ansvaret för får det boende och den vård de behöver är nödvändigt för att de ska kunna få ordning på sina liv. Kommunerna ansvarar för att finna den lösning som passar barnen. De barn och unga som är i störst behov av hjälp, ofta för att komma bort från ett destruktivt beteende, placeras på SiS-hem som Statens institutionsstyrelse har ansvaret för.

Sollentuna kommun har i flertalet fall den senaste tiden nekats plats på SiS-hem på grund av platsbrist. Detsamma gäller andra kommuner. Ofta hamnar barnen i jour- eller familjehem och de får då inte den vård och tillsyn de behöver. Ungdomarna kan rymma och fortsätta med ett destruktivt och livsfarligt beteende.

Nuvarande situation är ohållbar då kommunerna i akuta lägen måste ha tillgång till slutenvård för att rädda ungdomarna från sitt eget beteende. Kommunerna arbetar förebyggande för att motverka placeringar på SiS-institutioner men i de fall barn och unga behöver placeras måste de få plats om vi ska kunna garantera ett bra omhändertagande av samhällets barn. Den socialpolitiska arbetsgrupp som jag leder kommer att begära att efterfrågan av SiS-platser ses över.

Idag skriver SvD om frågan och jag har fått möjlighet berätta om vilket problem platsbristen skapar för Sollentuna och andra kommuner.

fredag 6 maj 2011

Ljusare tider

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har presenterat en ny skatteprognos och det ser ljust ut för Sollentuna. Skatteintäkterna för 2011 väntar överskrida fastställd budget med 56 miljoner kronor och skatteintäkterna väntas öka kontinuerligt fram till 2014. De kommande åren beräknas Sveriges BNP öka med 4,8 procent samtidigt som sysselsättningen stiger med 1,9 procent.

torsdag 5 maj 2011

Personalfest

För att fira personalen i Sollentuna kommun, som gör ett så bra arbete att kommunens ekonomi har stärkts de senaste åren, bjöd kommunledningen in samtliga anställda till fest. Cirka 2 000 personer deltog på festkvällarna som ägde rum i gamla Sollentunamässans lokaler igår och i förrgår. Komikern Måns Möller var konferencier och hemliga gäster var inge mindre än Lena PH och Orup. Tack alla anställda för en enorm insats!

Fotboja vid besöksförbud

Äntligen har riksdagen beslutat att elektronisk fotboja ska få användas för att se till att besöksförbud efterlevs. Det har tagit sin tid, för lång tid, men nu kan många kvinnor som drabbats av våld uppleva en ökad trygghet. Lagstiftarna passar även på att ersätta besöksförbud med ordet kontaktförbud. Det möjliggör också tanken på omvänd kommunarrest, att våldsmannen inte får vistas i samma kommun som kvinnan.

onsdag 4 maj 2011

Inspirerande möte med kvinnojouren

Frivilliga insatser är otroligt betydelsefulla för socialnämndens verksamhet. Jag har träffat företrädare för imponerande verksamheter t ex; Musketörerna, Norrorts Brottsofferjour och X-cons. Igår hade jag förmånen att träffa Kvinnojouren i Sollentuna tillsammans med min partikollega i socialnämnden tillika föreningsordförande Anna-Lena Johansson.

Kvinnojouren arbetar framgångsrikt med att hjälpa kvinnor som utsätts för våld av en man de har/har haft en relation med. Men inte bara kvinnorna får hjälp och stöd det får också de barn som ofta följer med. Kvinnojouren berättar också om hur de medföljande barnen har det. Här behöver kommunerna bli bättre att både samverka och följa upp och stötta för att säkra ännu bättre barnens rättigheter. En egen socialsekreterare borde vara en självklarhet som enbart har barnets behov att ta tillvara.

tisdag 3 maj 2011

Rapport om utsatta barns situation

I dag presenterar Folkpartiet en rapport med åtgärder för att stärka rättigheterna för de barn som placeras i samhällets vård. Över 17 000 barn och ungdomar i Sverige är omhändertagna av socialtjänsten. Dessa barn och ungdomar tillhör de allra mest utsatta. När föräldrarna inte räcker till och inte förmår ta ansvar för sitt barn måste samhället gripa in. Många omhändertagna barn och ungdomar får dock inte den trygghet, den omsorg och det skydd som de har rätt till.

Omhändertagna barn har ofta tappat tilltron till vuxenvärlden. De känner inte att vuxna lyssnar. De får inte den utbildning de behöver och många av ungdomarna hamnar i kriminalitet. Det är dags att bryta den negativa spiralen. Barn och ungdomar har rätt att kräva bättre resultat än i dag.

Några av förslagen i rapporten är:

1. Auktorisation för att driva HVB (hem för vård eller boende) för barn och unga. Folkpartiet vill skärpa kraven på kvalitet och resultat i institutionsvården för barn och ungdomar.

2. Ge varje placerat barn en egen, särskilt utsedd socialsekreterare. Många utsatta barn känner stor ensamhet. Det krävs kontinuitet och täta kontakter för att barnet ska kunna känna förtroende för socialsekreteraren.

3. En studieplan för varje placerat barn. Många placerade barn får inte sin rätt till utbildning tillgodosedd. Folkpartiet föreslår att kommunerna ska upprätta en studieplan för varje placerat barns skolgång och undervisning.

4. Följ varje placerat barns hälsa. Många omhändertagna barn och ungdomar har missats av barnhälsovården och uteblir från elevhälsans hälsobesök. Därför ska socialnämnderna, i samarbete med landstingen, upprätta en hälsoplan när barnet placeras.

- Folkpartiet startar i dag ett långsiktigt arbete ute i kommunerna för att stärka de omhändertagna barnen och ungdomarnas rättigheter. Vi har satt bollen i rullning för att dessa utsatta barn ska få en trygg uppväxt, avslutar Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i Folkpartiets socialpolitiska arbetsgrupp och kommunalråd i Sollentuna.

Klicka här för att läsa rapporten "Alla barn har rätt till en trygg uppväxt"