Kategorier

tisdag 3 maj 2011

Rapport om utsatta barns situation

I dag presenterar Folkpartiet en rapport med åtgärder för att stärka rättigheterna för de barn som placeras i samhällets vård. Över 17 000 barn och ungdomar i Sverige är omhändertagna av socialtjänsten. Dessa barn och ungdomar tillhör de allra mest utsatta. När föräldrarna inte räcker till och inte förmår ta ansvar för sitt barn måste samhället gripa in. Många omhändertagna barn och ungdomar får dock inte den trygghet, den omsorg och det skydd som de har rätt till.

Omhändertagna barn har ofta tappat tilltron till vuxenvärlden. De känner inte att vuxna lyssnar. De får inte den utbildning de behöver och många av ungdomarna hamnar i kriminalitet. Det är dags att bryta den negativa spiralen. Barn och ungdomar har rätt att kräva bättre resultat än i dag.

Några av förslagen i rapporten är:

1. Auktorisation för att driva HVB (hem för vård eller boende) för barn och unga. Folkpartiet vill skärpa kraven på kvalitet och resultat i institutionsvården för barn och ungdomar.

2. Ge varje placerat barn en egen, särskilt utsedd socialsekreterare. Många utsatta barn känner stor ensamhet. Det krävs kontinuitet och täta kontakter för att barnet ska kunna känna förtroende för socialsekreteraren.

3. En studieplan för varje placerat barn. Många placerade barn får inte sin rätt till utbildning tillgodosedd. Folkpartiet föreslår att kommunerna ska upprätta en studieplan för varje placerat barns skolgång och undervisning.

4. Följ varje placerat barns hälsa. Många omhändertagna barn och ungdomar har missats av barnhälsovården och uteblir från elevhälsans hälsobesök. Därför ska socialnämnderna, i samarbete med landstingen, upprätta en hälsoplan när barnet placeras.

- Folkpartiet startar i dag ett långsiktigt arbete ute i kommunerna för att stärka de omhändertagna barnen och ungdomarnas rättigheter. Vi har satt bollen i rullning för att dessa utsatta barn ska få en trygg uppväxt, avslutar Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i Folkpartiets socialpolitiska arbetsgrupp och kommunalråd i Sollentuna.

Klicka här för att läsa rapporten "Alla barn har rätt till en trygg uppväxt"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar