Kategorier

onsdag 4 maj 2011

Inspirerande möte med kvinnojouren

Frivilliga insatser är otroligt betydelsefulla för socialnämndens verksamhet. Jag har träffat företrädare för imponerande verksamheter t ex; Musketörerna, Norrorts Brottsofferjour och X-cons. Igår hade jag förmånen att träffa Kvinnojouren i Sollentuna tillsammans med min partikollega i socialnämnden tillika föreningsordförande Anna-Lena Johansson.

Kvinnojouren arbetar framgångsrikt med att hjälpa kvinnor som utsätts för våld av en man de har/har haft en relation med. Men inte bara kvinnorna får hjälp och stöd det får också de barn som ofta följer med. Kvinnojouren berättar också om hur de medföljande barnen har det. Här behöver kommunerna bli bättre att både samverka och följa upp och stötta för att säkra ännu bättre barnens rättigheter. En egen socialsekreterare borde vara en självklarhet som enbart har barnets behov att ta tillvara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar