Kategorier

lördag 14 maj 2011

FP kräver tidigare trafiksatsningar i Stockholm

Idag skriver jag tillsammans med Folkpartiets företrädare Stockholm läns samtliga kommuner samt landstinget att de trafiksatsningar som planeras i Stockholmsregionen måste tidigareläggas. Stockholm befolkning ökar i snabb takt och dagens infrastruktur klarar inte ökat tryck. Tillväxten i Stockholm, Sveriges tillväxtmotor, får inte hållas tillbaka av bristfällig infrastruktur som inte är tillräckligt utbyggd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar