Kategorier

lördag 14 maj 2011

SvD skriver om platsbristen på SiS-hem

Att de barn som samhället har tagit över ansvaret för får det boende och den vård de behöver är nödvändigt för att de ska kunna få ordning på sina liv. Kommunerna ansvarar för att finna den lösning som passar barnen. De barn och unga som är i störst behov av hjälp, ofta för att komma bort från ett destruktivt beteende, placeras på SiS-hem som Statens institutionsstyrelse har ansvaret för.

Sollentuna kommun har i flertalet fall den senaste tiden nekats plats på SiS-hem på grund av platsbrist. Detsamma gäller andra kommuner. Ofta hamnar barnen i jour- eller familjehem och de får då inte den vård och tillsyn de behöver. Ungdomarna kan rymma och fortsätta med ett destruktivt och livsfarligt beteende.

Nuvarande situation är ohållbar då kommunerna i akuta lägen måste ha tillgång till slutenvård för att rädda ungdomarna från sitt eget beteende. Kommunerna arbetar förebyggande för att motverka placeringar på SiS-institutioner men i de fall barn och unga behöver placeras måste de få plats om vi ska kunna garantera ett bra omhändertagande av samhällets barn. Den socialpolitiska arbetsgrupp som jag leder kommer att begära att efterfrågan av SiS-platser ses över.

Idag skriver SvD om frågan och jag har fått möjlighet berätta om vilket problem platsbristen skapar för Sollentuna och andra kommuner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar