Kategorier

torsdag 4 juni 2009

Kvinnojouren

Nyligen besökte jag kvinnojouren och imponerades över den stora insats kvinnorna gör för sina medsystrar. Samtidigt skräms man över att män utövar så mycket våld mot kvinnor de lever tillsammans med. I Sollentuna måste ca 100 kvinnor per år fly sin bostad p g a misshandel. Nästan två hundra kvinnor från Sollentuna begär och vill ha stödsamtal varje år. Det är skrämmande siffror. Det är främst 30 aktiva jourkvinnor som tillsammans med 1,5 anställda gör jobbet. Man vågar inte tänka på vad det skulle kosta i kommunal regi. De ska ha allt stöd som är möjligt för sitt arbete. Utöver det bidrag som socialnämnden beslutar om ska vi nu direkt rusta upp en del i det hus de disponerar. Det har kommunen inte skött på ett bra sätt. Därför lovade jag att detta ska ske direkt vilket också redan har startat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar