Kategorier

tisdag 31 augusti 2010

Respektlöst mot väljarna att inte fullfölja sina uppdrag

De senaste dagarna har vi kunnat läsa i tidningarna om riksdagsledamöter som sitter på dubbla stolar. Enligt DN sitter trettio procent av riksdagsledamöterna sitter samtidig i kommun- eller landstingsfullmäktige. Av dem har mer än var tredje missat mer än hälften av de lokala sammanträdena. Jag efterlyser ökat ansvarstagande från politikerna!

Att ställa upp och kandidera i kommunalvalen och säga sig företräda invånarna och sedan inte närvara vid sammanträdena är ett svek mot väljarna. Lokala frågor sköter man inte från riksdagen det gör man på plats i kommunerna.

Det är självklart ett medvetet agerande från politikerna att låna ut sitt namn till en valsedel. Samtidigt är det beklagligt att de lokala partiföreningarna inte tror på sina egna kandidaters dragningskraft utan måste locka med toppnamn.

Skilda valdagar är ett sätt att förhindra detta samt det skulle ge den lokala debatten större utrymme.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar