Kategorier

onsdag 4 mars 2009

Minus 100 miljoner kronor

Sedan augusti har skatteunderlaget minskat med ca 100 miljoner för Sollentuna kommun. Ett så snabbt fall har jag aldrig tidigare upplevt. Och vi vet ännu inte om botten är nådd. Det innebär att de budgetdirektiv alliansen i dag har lagt till styrelser och nämnder för 2010 blir samma summa pengar som i år. Går det att behålla välfärden med en så kraftig inbromsning? Ja, man måste trots detta komma ihåg att vi fortfarande har 2700 miljoner att bedriva verksamhet för. Nu behövs två saker. Hårda nypor gällande det vi säger ja till. Men framförallt att hålla hårt på våra liberala värderingar. I tider där vi inte kan göra allt med skattepengar som invånarna önskar måste vi först se till så de mest utsatta får hjälp och att vi fortsätter bygga för framtiden. Det kommer en tid efter den ekonomiska kris vi nu genomlever. Tiden ska användas för att vara rustade när efterfrågan kommer igen och jag tänker främst på utbildning.

Vår utgångspunkt är ändå bättre än många andra kommuners. Vi har vågat säga nej till allt det "goda" socialdemokraterna och oppositionen önskat vi skulle lägga pengar på d vs dansbanor, rekreationsparker, inomhusbandybanor, nya utomhusbad och mycket annat. Vi har inga lån och två stabila kommunal bolag.

Nu ska styrelser och nämnder under våren ta fram konsekvenserna av dessa budgetdirektiv. Sedan är det i slutändan upp till alliansens majoritet att göra prioriteringar och avvägningar vilket kommer att ske efter sommaren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar