Kategorier

fredag 7 december 2012

Minskad barnfattigdom i Sollentuna

I veckan presenterades Rädda Barnens rapport om barnfattigdom. Den visar att barnfattigdomen i Sverige minskade mellan 2009 och 2010 med cirka 6 000 barn. Även i Sollentuna är trenden positiv. Drygt 50 barn räknas inte längre som fattiga. Det är en minskning med 0,4 procent. Minskningen sker samtidigt som antalet barn i kommunen ökar.

Det är självklart positivt att barnfattigdomen i Sollentuna minskar men vi kan inte bygga upp vår verksamhet på två år gamla siffror. Sollentuna ser ständigt över hur många barn i kommunen som bor i familjer som lever på introduktionsersättning eller försörjningsstöd och vårt mål är att helt utrota barnfattigdomen.

Antalet barn till föräldrar som lever på försörjningsstöd minskade mellan 2010 och 2011 från 410 barn till 386 barn. Samtidigt genomför kommunen flertalet satsningar för att ytterligare minska bidragsberoendet. Bland annat genomför socialsekreterare intervjuer med familjerna. Syftet är att uppmärksamma vilka problem som finns, inte minst för barnen, och därefter sätta in individuella insatser. Kommunen anställer även bidragstagare under ett antal månader för att ge personer arbetslivserfarenhet. Var femte person som har fått anställning har idag ett arbete och ingen av personerna får försörjningsstöd. Det är viktigt för barnen att se sina föräldrar gå till ett arbete och att kunna berätta för kompisarna i skolan vad föräldrarna arbetar med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar