Kategorier

onsdag 19 december 2012

Lyckat utfall för bonussystem för placerade barn

2011 beslutade socialnämnden i Sollentuna att införa ett bonussystem för familjehem. Under 2012 har ett bedömningsunderlag tagits fram och igår fattades beslut om de första utbetalningarna. Bonus kommer att betalas ut för 23 placerade barn och ungdomar till en kostnad av 187 500 kronor.

Det är individuella mätbara mål som är anpassade efter respektive barns förutsättningar, som ligger till grund för bedömningen av bonusen. Målen har tagits fram utifrån de fyra områdena hälsa, utbildning, identitet samt familj och sociala relationer. 2500 kronor per område kan betalas ut vilket motsvarar en maximal bonus på 10 000 kronor. Pengarna ska gå till en gemensam aktivitet för barnet och familjen. För att bonus ska betalas ut ska barnet ha varit placerat hos familjen i ett år.

Socialnämndens beslut om att införa bonussystemet möttes av kritik från flera håll. Efter ett år kan vi konstatera att utfallet blev lyckat. Framtagandet av bonussystemet har tvingat socialtjänsten att se över sin verksamhet och det blev en del av deras kvalitetsarbete. Processen medförde även att vi uppmärksammade vilka fantastiska familjehem vi har.

Familjehemmen är glada över satsningen, de känner sig uppskattade och är glada över att deras arbete premieras och utfallet blev som vi hoppats. Alla barn har nått några mål och kommer att premieras, majoriteten har uppnått alla mål. Pengarna kommer barnen till del och kommer förhoppningsvis att leda till att de får vara med om upplevelser som de annars skulle gå miste om.

Socialnämnden har beslutat att fortsätta med belöningssystemet kommande år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar