Kategorier

tisdag 18 december 2012

De mest utsatta ungdomarna får vänta på jobb

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och fackförbundet Kommunal har äntligen enats om ett introduktionsavtal som syftar till att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknad. Det är bra men tog väldigt lång tid att få fram. Negativt är att avtalet endast omfattar ungdomar som genomfört en gymnasieutbildning inom vårdområdet. För de ungdomar som står längst ifrån arbetsmarknaden, de som inte har genomfört en gymnasial utbildning, finns fortfarande inga introduktionsavtal.

I tider då arbetsmarknaden krymper har dessa ungdomar än svårare att få ett arbete och de är i behov av hjälp för att få ett arbete. Den offentliga sektorn är Sveriges största arbetsgivare. Vi kan göra mer, och min övertygelse är att ett avtal även för dessa ungdomar skulle bidra till fler jobb.

Parterna måste bli mer effektiva när det gäller att ta fram avtal som gynnar ungdomarna. Om det finns en misstro mellan parterna så måste den redas upp, som det är nu betalar ungdomarna priset genom att vara utan arbete. Båda parter har ett ansvar för såväl våra ungdomar som för att säkra kompetensen inom den offentliga sektorn. Genom stärkt tillit mellan arbetsgivare och fackförbund säkrar vi bättre ungas inträde på arbetsmarknaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar