Kategorier

fredag 15 juni 2012

Eriksbergsskolans framtid

Det har sedan en tid stått klart att Eriksbergsskolan i Helenelund måste byggas om. Lokalerna är slitna och håller inte tillräckligt god standard. Efter att ha studerat fem olika platser för nybyggnation av skolan fastnade kommunstyrelsen för Näckan. Alliansrepresentanter har därefter träffat såväl personal och föräldrar som allmänhet. Boende kring Näckan har varit kritiska, vilket inte är ovanligt när förändringar ska ske i ett närområde. Alliansen anser att det är viktigt att vi än tydligare klargör vilken plats som är bäst. Av den anledningen ska en fördjupad studie göras. Fokus ska läggas på den plats där Eriksbergsskolan ligger idag samt Näckan. Ärendet kommer att få hög prioritet då det är angeläget att elever och personal på Eriksbergsskolan inom kort får en ny och förbättrad arbetsmiljö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar