Kategorier

torsdag 4 mars 2010

Bullrigt i Sollentuna

En av Sollentunas största miljöstörningar är buller. Det handlar om tågen, flyget och vägarna som alla påverkar ljudnivån särskilt utomhus. Ett visst mått av buller är oundvikligt i en storstadskommun som Sollentuna men det betyder inte att vi ger upp möjligheten att påverka de statliga myndigheterna på alla sätt vi kan. Arlanda är en bov i dramat ur bullersynpunkt men flygplatsen är också viktig för regionen. Luftfartsverket (LFV) ansöker nu om nytt miljötillstånd och samråder därför med berörda kommuner. Vårt svar till (LFV) innehåller bland annat att kommunen är angelägen om att bullerstörningarna från flyget generellt behöver minska och att hänsyn bör tas till i vilken mån boende störs av buller från motorväg och järnväg. Här har vi också lagt till, utöver vad kontoret föreslagit, att bullermätningar ska göras från fasta mätstationer och resultatet redovisas offentligt, ett förslag som Josefin Silverfur fört fram.

1 kommentar:

  1. En läxa jag lärt mig av villkor 6 och LFV är att man aldrig någonsin i framtiden får skriva okvantifierade undantag i tillstånd till LFV.

    Offentliga bullermätningar är toppen.

    SvaraRadera