Kategorier

torsdag 25 mars 2010

Utveckla Naturskolan!

Folkpartiet anser att Naturskolans verksamhet kan utvecklas och nå en större målgrupp. Bland annat bör kommunala tjänstemän utbildas kring ekologi och klimatstrategin men även företag bör erbjudas utbildningar inom miljöområdet.
Naturskolan i Sollentuna är en av Sveriges äldsta naturskolor. Naturskolan, som är belägen i naturreservatet på Järvafältet, bidrar till att förstärka den hållbara utvecklingen och ökar intresset för naturvetenskap hos våra barn och ungdomar.
De flesta skolbarn i Sollentuna har fått sina ekologiska kunskaper där och ett frö har såtts till fortsatt intresse för vård av natur och miljö.
Vi har alla ett ansvar gentemot miljön. Kommunen har dock ett övergripande ansvar för att se till att kommuninvånare har de kunskaper som krävs för att göra miljövänliga insatser.
Vi måste bli mer miljösmarta och för det fodras kunskap. All vår erfarenhet visar att människor vill bli mer miljövänliga bara de får handfasta tips på hur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar