Kategorier

fredag 11 juni 2010

Ytterliggare två järnvägsspår genom Sollentuna?

Igår kunde vi läsa i Dagens Nyheter att trafikverket nu arbetar med att få fram ytterligare 2 nya spår från Stockholm till Uppsala. Det är den ökade trafiken som nu gör att tillgången till spårbunden trafik inte kommer att räcka i framtiden. Det är självklart positivt att fler åker tåg och vi ska självklart bejaka och medverka till att göra det möjligt så än fler kan åka tåg. Däremot måste vi också se över konsekvenserna av olika lösningar och att det är realistiska lösningar innan vi säger bu eller bä.

Det föreslås ytterligare två nya spår via Järfälla och Sundbyberg där det idag finns två spår och ytterliggare två nya spår via Sollentuna där det redan finns 4 spår. Tvärspårvägen skall också fram. Det innebär ca 11 spår inne vid Karlberg. Detta och andra konsekvenser vill jag se lösningar på. Det är en diskussion vi skall föra med Länsstyrelsen och andra kommuner utefter sträckningen. Vi får anledning att återkomma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar