Kategorier

fredag 25 september 2009

Hotet mot demokratin

Idag är jag på Bokmässan i Göteborg och ska tillsammans med bland andra Thomas Bodström, Janne Josefsson samt någon chef från SÄPO debattera hotet mot demokratin. Hot och våld mot politiker är en fara för demokratin. Människor börjar fundera en gång till innan de tar ett politiskt uppdrag och för många avsäger sig uppdrag. Blir man hotad eller kränkt blir man lätt försiktig och kanske avstår från att fatta nödvändiga men obekväma beslut. Både politiker som massmedia måste fundera över hur vi behandlar varandra. Lagstiftningen måste ändras så att politiker får samma rättskydd i lagen som tjänstemännen. Jag kommer därför att i Göteborg upprepa mitt krav på en ny lagparagraf som bör innefatta hot mot demokratin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar