Kategorier

fredag 18 september 2009

Förlust blir till vinst - hur då?

Det pågår många politiska debatter och en yvig sådan handlar om hur det kan kosta så olika när det gäller traditionell offentlig verksamhet när den drivs i "egen" regi eller om den drivs i annan form. Stora vinster på kort tid får stora rubriker i media och ifrågasätts. Det är ju trots allt skattepengar som går till vinst. Mycket lite diskuteras eller redovisas kring om och i så fall hur en ny driftsform i sig kan leda till lägre kostnader. Alla vet att effektiviteten inom offentlig verksamhet måste öka. Inom ett tiotal år kommer demografin och skatteunderlaget att ha tvingat oss att utföra vården, omsorgen och utbildningen med helt andra insatser. Alla vet också att om offentlig verksamhet drivs med överskott så är det bästa som sker att det omfördelas till andra verksamheter som inte klarat budgeten. I vart fall kommer vi politiker att minska budgetramen och det blir svårare att klara nästa års verksamhet. Det finns mycket lite incitament till förändring i ett system som ska gå plus minus noll. Med denna bakgrund så har jag lagt ett förslag om att Sveriges Kommuner och Landsting ska utreda frågan - Hur det kommer sig att en ny driftsform i sig kan leda till lägre kostnader? För visst kan det kännas provokativt när några kan ta ut stora vinster där det tidigare funnits förluster. Men nog vore det tjänstefel att inte allvarligt fundera över vad orsakerna till detta är, tycker jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar