Kategorier

måndag 7 september 2009

Alliansens partiledare i Sollentuna idag

Med dagens besked från Alliansledarna om 10 miljarder kronor till kommuner och landsting skapas förutsättningar för att upprätthålla både välfärdens kärnverksamhet som att slippa säga upp personal inom dessa kärnområden.
Det ger oss i Sollentuna bättre förutsättningar att inte tvingas öka antalet barn i förskolan och skolan, det ger oss möjligheter att lättare bygga ut både äldreomsorgen som LSS-boenden. Det skapar mänskligare förutsättningar för människor som behöver försörjningsstöd och hjälp till sysselsättning.
Det var ett nödvändigt besked och överraskande kraftfullt. Under de kommande åren har nu regeringen tillfört nästan 50 miljoner kronor mer till Sollentuna vilket möjliggör dessa satsningar. Nu är det upp till oss politiker i Sollentuna att förvalta dessa resurser på bästa sätt.
Folkpartiets företrädare i styrelser och nämnder ska och har den enskilde individens möjligheter, förutsättningar och behov som riktmärke för sina prioriteringar och beslut. Framtiden ser onekligen något ljusare ut än tidigare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar