Kategorier

tisdag 1 september 2009

Pressträffar angående influensa A (H1N1)

Idag startar regeringen veckovisa pressträffar angående svininfluensan. Det är äldre- och folkhälsominister Maria Larsson som är ansvarigt statsråd. Följande medverkar: Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det är jag som ska representera SKL på pressträffarna som det nu ser ut. Pressträffarna direktsänds i webb-TV kl.12.30 med start idag.

Det är av stor betydelse att viktiga samhällsfunktioner samlas och gemensamt informerar om hur influensan fortskrider och vad man kan göra både som enskild individ och som myndighet för att mildra effekterna för både individer och samhälle.

Den information jag har så här långt är att arbetet sker med stor kraft både inom landstingen som kommunerna och i Sollentuna kommun vidtas ett antal åtgärder. Däribland uppmanas alla att förbättra sin handhygien och använda den handsprit som nu finns på alla toaletter. Sollentuna kommun har också en pandemiplan och alla informeras om vad som sker om många blir smittade samtidigt. Det betyder till exempel att det kommer att finnas personalförstärkning där så behövs.
Gå gärna in på olika hemsidor och se själv vad just du kan göra för att bidra till ett ökat skydd mot influensan.

Jag får säkert anledning att återkomma om detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar