Kategorier

onsdag 24 februari 2010

21 stuprör utan hängränna...

SvD skriver idag om att polisens anmälningssystem inte är nationellt sökbart, en polisman i Stockholm som vill undersöka om anmälningar om identiska brott begåtts i granndistriktet Uppsala län, måste söka tillstånd först eftersom polisen har 21 olika databaser dvs en för varje polismyndighet och det har visat sig att det är 21 stuprör utan hängränna. Jag ställer mig bakom Folkpartiets krav på en polismyndighet i Sverige. Det finns klara vinster i en sådan förändring eftersom det uppenbarligen är väldigt svårt att få de 21:en att samarbeta. Hade det varit möjligt att dela utredningsmaterial och se varandras DNA-prov hade mordet på Engla i Dalarna kanske inte behövt inträffa. Polisen är en nationell angelägenhet och vi, liberaler som är för ett europeiskt FBI eftersom landsgränser utgör hinder vill börja med att sudda ut våra egna länsgränser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar