Kategorier

måndag 15 februari 2010

Utvärdering är alltid viktigt!

Lagen om valfrihet (LOV) har införts i hemtjänsten i Sollentuna. Nu finns det ett antal företag som kunderna kan vända sig till för att få denna service. I kommunfullmäktige senast så fördes en debatt om att lagen måste följas upp. Självklart är det så att verksamheten oaktat om den bedrivs i privat eller kommunal regi ska utvärderas och följas upp. Oavsett om man är kund, konsument eller skolelev så är möjligheten att kunna välja viktig och den utvecklar verksamheten, tycker jag. Det pengsystem som finns och som innebär att man får pengar för varje person i verksamheten gör att alla måste göra en extra ansträngning om man vill vara säker på att bli vald. Den personal som jobbar inom den offentliga sektorn har fått fler arbetsgivare att välja på. Det borde rimligen göra arbetsgivaren till en bättre sådan i den konkurrens som då uppstår om personalen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar