Kategorier

fredag 4 mars 2011

Kvalitén på HVB-hemmen måste säkras

När samhället tar över ansvaret för barn som av olika anledningar inte har det bra hemma så är tanken att de ska få en bättre tillvaro och att framtidsutsikterna ska bli ljusare. Rapporten från barnombudsmannen (BO) Fredrik Malmberg visar att så inte är fallet. Det finns klara brister på de HVB-boenden (hem för vård eller boende) där vi placerar våra ungdomar. Bland annat bestraffas de boende när de bryter mot reglerna. Detta bidrar inte till att relationen till samhället och myndigheterna blir bättre.

Det är inte rimligt att samhället inte skyddar de barn och unga som är utsatta. Vi måste finna sätt som garanterar kvalitén för de som omhändertas av samhället. Det är bra att denna fråga uppmärksammas. Vi måste känna till bristerna för att kunna åtgärda dem. Sollentuna kommun ska göra vad de kan för att förbättra situationen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar