Kategorier

fredag 4 mars 2011

Artikel på SvD Opinion

På SvD:s Opinion kan du läsa en artikel som jag har skrivit om hur det kommer sig att förlusttyngda offentliga verksamheter blir vinstmaskiner när privata aktörer tar över. Jag för bl a resonemang om att t ex kommunalt drivna verksamheter i avsaknaden av konkurrens inte har haft anledning att driva effektiva verksamheter samt om de kulturella skillnader som finns mellan offentliga och privata verksamheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar