Kategorier

torsdag 24 februari 2011

Balanskravet leder till felaktiga prioriteringar

Uttalande från Lennart Gabrielsson (FP) med anledning av DNs artikel "Krisåren blev till guld för Stockholms kommuner"

Politiken har aldrig hunnit med att parera när ekonomin går upp eller ner. Det leder till att kommunerna drar åt svångremmen i dåliga tider då de egentligen borde satsa och kostar på sig utgifter när det går bra. Detta är helt fel men systemet gör att det inte går att ha långsiktighet i den kommunala ekonomin. Jag har länge framfört att balanskravet är för snävt satt. Vi måste få ett större eget ansvar att kunna lägga undan pengar när ekonomin tillåter för att använda när ekonomin går i botten. I dagen system får man inte ta med överskott över nyårsnatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar