Kategorier

fredag 4 februari 2011

Lyckat med boendestöd till missbrukare

Med hjälp av medel från regeringen har Sollentuna kommun haft möjlighet att under två års tid driva ett mycket lyckosamt projekt men boendestöd för personer med stora missbruksproblem.

Boendestödjarna har under projektets gång haft tät kontakt med personerna som inkluderats i projektet vilket är en förklaring till framgången. Syftet att stärka vårdkedjan och därigenom kunna undvika placeringar på institutioner eller hemlöshet har lett till högre livskvalitet och färre återfall.

Nu måste vi arbeta vidare med att skapa bättre villkor på bostadsmarknaden för denna grupp samt vi måste medverka till skapa meningsfulla aktiviteter för målgruppen. De ska inte jagas upp på morgonen för att inte göra någonting resten av dagen.

Verksamheten är idag en del av socialkontorets ordinarie verksamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar