Kategorier

torsdag 17 februari 2011

Nya beredningar

När Alliansen i Sollentuna gick i hamn med den politiska överenskommelsen beslutades att vi under mandatperioden skulle lägga särskild fokus på två områden, integration och kommunikation samt miljö och klimat. I veckan beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsätta två beredningar som ska arbete med just dessa frågor.

Integrations- och kommunikationsberedningen kommer bl a att arbeta med att följa upp och utveckla kommunens integrationsprogram. De ska även arbeta med att syndligöra kommunens liksom politikens roll i samhället. Målet är att kommunen ska bli mer tillgänglig för våra invånare.

Miljö- och klimatberedningen ska följa upp den klimatstrategi som är antagen av fullmäktige. De ska även finna strategier som gör att kommunen uppnår de nationella miljömålen. Ett visionärt tänkande ska placera Sollentuna på pallplats när det gäller miljöarbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar