Kategorier

onsdag 9 februari 2011

Stödet till barnen måste bli bättre

Barnen i Sverige mår allt sämre. Det visar BRIS rapport som presenteras idag. BRIS fick under 2010 ta emot 115 000 samtal från barn som mår dåligt pga såväl fysiska som psykiska övergrepp. Många barn upplever att de är ensamma och att de inte får den hjälp de behöver när de kontaktar myndigheterna.

Nu önskar BRIS att de kan ha sin telefonlinje öppen dygnet runt och att ett barnfritdscentrum ska inrättas. Vidare anser BRIS att rättsväsendet måste ta barnen på större allvar.

Det är otroligt viktigt att samhället finns tillhands för barn som har det tufft. Vi måste bli bättre på det förebyggande arbetet och vara mer effektiva när barn har utsatts för ett brott. Jag är övertygad om att Barnahuset kommer att fylla en viktig funktion när det gäller att ta hand om barn som varit med om övergrepp. Under Barnahusets tak samlas alla de myndigheter som barnet behöver; åklagade, polis, socialtjänst och läkarvård. Jag är även övertygad om att samverkan mellan socialtjänsten och skolan måste förbättras. Förhoppningsvis är den nya skollagen, som ställer högre krav på elevhälsa, ett steg i rätt riktning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar