Kategorier

fredag 4 februari 2011

Långtidsutredningen

Långtidsutredningen som presenterades i veckan redogör för en översikt av den svenska arbetsmarknaden och föreslår åtgärder som på sikt kan leda till förbättringar.

Utredningen visar att värnskatten bör avskaffas detta då det med stor sannolikhet skulle leda till att människor skulle jobba mer. Värnskatten skulle vara tillfällig då den infördes för 17 år sedan med syfte att sanera statsfinanserna.

Folkpartiet har under en tid drivit frågan om en obligatorisk a-kassa. Nu får vi stöd av långtidsutredningen. Det är inte rimligt att en miljon arbetstagare inte har en arbetslöshetsförsäkring.

Utredningen visar även att Folkpartiet och Alliansen har agerat rätt som har satsat på lärlingsutbildningar. Kontakten mellan yrkesutbildningarna och arbetslivet måste intensifieras som ett steg för att minska ungdomsarbetslösheten. Till år 2014 kommer regeringen att satsa 800 miljoner kronor på lärlingsutbildningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar