Kategorier

måndag 7 februari 2011

Barnens behov ska vara i centrum

Uttalande angående nytt lagförslag:

Barnens bästa viktigare än föräldraintresset

Regeringen kommer inom kort att presentera ett lagförslag om att socialnämnderna kan få besluta om en åtgärd mot en förälders vilja om det krävs med hänsyn till barnets bästa. Detta ska gälla i de fall då föräldrar som har gemensam vårdnad inte är överens.

– Äntligen kommer allvarliga konflikter mellan ett barns föräldrar inte att innebära att barnets behov kommer i kläm. Nu kommer det att ges möjlighet att agera snabbt när ett barn behöver stöd och hjälp.

Det säger Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i Folkpartiets kommunalpolitiska råd, i en kommentar.

Bakgrundsinformation:
Barnkonventionen slår fast att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Ändå kan en förälder i dag, om föräldrarna inte är överens, neka sitt barn vård och behandling. Det handlar om barn i mycket utsatta situationer, som barn som upplevt våld i familjen och behöver stöd att bearbeta sina upplevelser. Det kan också handla om barn till en missbrukande förälder, som vägrar att se hur detta påverkar barnet. Om föräldrarna har gemensam vårdnad och en av föräldrarna säger nej så får barnet ingen vård eller behandling.

1 kommentar:

  1. Bra förslag. Föräldrar som inte kommer överrens är ett problem för barn. Som en polsk riksdag men med bara två ledamöter. Att då någon beslutar "som övriga föräldrar skulle bestämt" är behövligt.

    Dessa problem finns även i skolområdet där gemensam vårdnad råder.

    SvaraRadera