Kategorier

måndag 28 mars 2011

Politiska direktiv för individuell lönesättning

Idag presenterar Lärarnas Riksförbund en rapport som visar att Sveriges kommuner inte har följt läraravtalets intentioner och höjt lönerna för de duktiga lärare vars elever har god måluppfyllelse. Om kommunerna ska få bättre trovärdighet som arbetsgivare måste vi skicka ut andra signaler än de som Lärarnas Riksförbund nu redovisar.

Under 2010 beslutade den politiska ledningen i Sollentuna att lärarnas löner ska höjas med två procent. Vi la även ett direktiv om att vi önskar se en ökad lönespridning. De duktiga lärarna ska premieras för det arbete de gör. Vidare har Sollentunas lärare möjlighet att ändra sina arbetstider vilket ska ge utfall i lönekuvertet. Även detta är i enlighet med intentionerna i läraravtalet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar