Kategorier

onsdag 21 mars 2012

Kommentar till Stefan Löfven angående ungdomsavtal

Socialdemokraternas partiledare tillika fd IF Metall ordförande Stefan Löfven sa i TCO:s seminarium om ungdomsarbetslöshet att Sollentuna inte förstår hur IF Metalls ungdomsavtal fungerar och hänvisar till att utbildningsinslaget är en viktig del av avtalet, att sänkt lön inte räcker för att få in unga på arbetsmarknaden.

Sollentuna förstår vad IF Metalls avtal går ut på. Däremot anser vi att ungdomsavtal kan utformas på olika sätt. Det är mycket möjligt att utbildning blir ett inslag i avtalet. Det får parterna, kommunen och facken, komma överens om.

Löfven säger att politiken inte ska lägga sig i hur avtalen ska utformas. Jag håller med om att vi inte ska lägga oss i detaljerna men det är otroligt viktigt att politiken ger direktiv och därigenom visar att vi inte accepterar en hög ungdomsarbetslöshet. Ungdomsavtal kan vara en lösning. Jag anser att det kommer att behövas flera därtill. Vidare måste vi visa att även den kommunala sektorn finns tillgänglig för ungdomarna, att vi är en intressant arbetsgivare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar