Kategorier

torsdag 29 mars 2012

Barns rätt till förskola

Folkpartiet har i KSL (kommunförbundet Stockholms län) tagit upp frågan om förskoleplats för barn till kvinnor som gömmer sig på kvinnojourer. Detta efter att Sollentunas kvinnojour har markerat att detta upplevs som ett problem. Jag anser att det är viktigt att frågan samordnas mellan länets kommuner. Detta då kvinnorna ofta är folkbokförda i en kommun medan de kontaktar kvinnojourer i en annan kommun. KSL:s styrelse har glädjande nog beslutat att behandla frågan i den aktionsplan som tas fram inom ramen för operation kvinnofrid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar