Kategorier

torsdag 5 februari 2009

Ny energipolitik

Jag har nyss deltagit på partistyrelsens möte om energiöverenskommelsen.En enig Folkpartistyrelse ställer sig bakom huvuddragen i en ny energipolitik som innebär att växthusgaserna ska minska med 40 % till år 2020. Det är nog det mest ambitiösa klimatmålet något land beslutat om. Det ska uppnås genom att ersätta kärnkraften med 10 nya verk. Nybyggnadsförbudet tas alltså bort. Förnyelsebara energikällor ska leverera upp mot 25 THW mot dagen knappt ett par THW. Det saknar också motsvarighet i omvärlden. Med detta kommer nu regeringen trygga energiförsörjningen på ett miljöriktigt och långsiktigt sätt. Det ger basindustrin ett klart besked och bidrar till att säkra jobben och fortsatt ekonomisk tillväxt.Ett annat centralt mål är självfallet att energieffektivisera alltså att minska energianvändningen. Det är mycket glädjande att alliansen åter visar på en styrka som aldrig funnits inom borgerligheten. Det är bara att gratulera partiledarna men främst kommande generationer som är de som får bättre förutsättningar när klimatfrågan tas på så stort allvar. Den 17 mars ska regeringen lägga sin energiproposition.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar