Kategorier

torsdag 5 februari 2009

Regeringen riskerar onödiga uppsägningar

Regeringen tar på sitt ett stort ansvar när den avvaktar med besked om den kommunala ekonomin. 15 000 medarbetare och troligen fler inom kommuner och landsting ligger i farozonen att mista sina jobb. Det får självklart effekter på den välfärd dessa personer idag levererar. Kommunerna måste självklart agera utifrån den information som finns idag. Vi kan inte gissa oss till vad regeringen tänker göra. Avser regeringen att hjälpa till gör det nu i så fall så vi slipper oroa de som behöver välfärdstjänster och vår personal.
Nu finns det en del motstridiga uppgifter till regeringen från en del kommuner. Några säger att de inte behöver några pengar. Man ska klara sig själv och det är en klok tanke i de kommunerna men som SKL redan har redovisat så gäller det sannerligen inte hela sektorn.
Mitt förslag är att regeringen och SKL bör sätta sig kring samma bord och tillsammans komma fram till hur ekonomin slår i kommuner och landsting. Sedan är det upp till regeringen att besluta om åtgärderna i vårpropositionen. En åtgärd utöver mer pengar kan vara att tillåta att kommunerna får använda sparade pengar från de ”goda” åren vilket är förbjudet med dagens budgetlagar. Sjukvård, skola, äldreomsorg bryr sig lite om vilken konjunktur vi har. Att bota den kommunala ekonomin med skattehöjningar i tider då den privata efterfrågan snabbt ska öka och inte dras in är ingen klok politik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar