Kategorier

fredag 6 februari 2009

Malmöpolisen

Vi kan inte ha poliser som hanterar invånare på det sätt som några Malmöpoliser uppenbarligen gjort. De bör antingen omskolas eller befrias från yttre tjänst. En polislegitimation skulle direkt, om den fanns, ta bort det våldsmonopol som dessa polisen har. Jag har krävt att polisen liksom läkare ska ha en legitimation men Folkpartiets landsmöte har ännu inte delat min uppfattning. Det är ju bara polisen som med lagens hjälp får utöva våld i vårt land. Då är det viktigt att de personerna omfattas av det självklara: alla människors lika rätt och värde. Är det också så som det nu rullas upp att polismästaren vetat men inte agerat ligger ett stort ansvar på polisledningen. Ledarskap och tydlighet gällande vad och hur poliser ska agera kan inte nog betonas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar