Kategorier

fredag 10 december 2010

Beslut om Väsjön skjuts upp

Plan- och fastighetsutskottet valde i måndags att senarelägga antagandet av de två första detaljplanerna för Väsjöområdet. Anledningen är att exploateringsavtal med bygg- och fastighetsföretag ännu inte är färdigförhandlade. Då vi inte vill riskera att belasta skattebetalarna eller mindre fastighetsägare med ökade kostnader väljer vi att skjuta upp besluten tills avtalen är påskrivna.

Däremot beslutade utskottet att komplettera befintliga direktiv. Kompletteringarna kommer att innebära att alternativa lösningar för utvecklingen i Väsjön ska tas fram. Kommunen kommer även att ta fram en kommunikationsplan som redogör för hur information om projektet ska förmedlas till berörda parter samt kommuninvånare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar