Kategorier

måndag 6 december 2010

Givande konferens med Folkpartister

Fredag och lördag ledde jag en konferens för Folkpartiets gruppledare och politiska sekreterare. Det var en innehållsrik tillställning. Bland annat talade Thomas Hűrth från Kairos future om värderingar och hur de förändrats genom tiderna samt han spekulerade i hur framtiden kan se ut. Thomas berättade bl a om ”homozappiens”, den yngre generationen som byter livsstil som vi andra byter TV-kanal. Det kommer att bli en utmaning för oss politiker att nå denna grupp.

Vår partiledare Jan Björklund var på plats och redogjorde för vilka utmaningar Folkpartiet har framför sig, vilka politikområden vi bör fokusera på. Därefter följde en diskussion bland deltagarna.


Jan Björklund svarar på frågor

Statssekreteraren på integrations- och jämställdhetsdepartementet, Jasenko Selimovic berättade om etableringsreformen som syftar till att i högre utsträckning än idag få in nyanlända på arbetsmarknaden. Idag tar det i genomsnitt 8 år från det att en person kommer till Sverige till dess att den får jobb.

Konferensen avslutades med ett pass där jag, Helena Odenljung (1e vice partiordförande) och Birgitta Rydberg (landstingsråd i Stockholms län) diskuterade om det bör finns gränser i det lokala självstyret. Är det t ex acceptabelt att det kan vara extrema skillnader mellan vad en operation eller ett hjälpmedel kostar i olika landsting? Vi kunde enas om att öppna jämförelser var bra för att råda bot på problemet.


Jag, Helene Odenljung och Birgitta Rydberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar