Kategorier

onsdag 24 november 2010

Ett engagerat Folkparti

Nu har samtliga ordinarie FP-ledamöter varit uppe i fullmäktiges talarstol i budgetdebatten. Som gruppledare för Folkpartiet kan jag bara känna ödmjukhet över den kompetens som våra ledamöter redovisar inom respektive ansvarsområde.

Klimatet i debatten har varit bra. Nu ser jag fram emot att budgeten sjösätts och att vi därmed får möjlighet att göra Sollentuna än bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar