Kategorier

onsdag 24 november 2010

Visioner för framtiden


Idag äger budgetfullmäktige rum. I mitt inledningsanförande inriktade jag mig på hur Sollentuna ska se ut om 10-20 år, en vision för Sollentuna.

I Alliansens budget finns många bra förslag, men vi kan inte kalla dem visioner. Vi måste fundera på hur vi vill att Sollentuna ska se ut år 2030. Det finns många utmaningar som vi behöver ta oss an. De finns två frågor som jag anser är särskilt viktiga om vi ska bemästra framtiden – delaktighet och miljöarbetet.

Alla Sollentunabor ska känna livsglädje och framtidstro. Vi måste riva ner de hinder som finns som leder till att personer hamnar i utanförskap. För att detta ska bli verklighet måste vi lyfta blicken. Det krävs politiskt ledarskap och politiskt mod. Lokalpolitikerna ser problemen men vi har även möjligheter att förändra. Det ska vi göra!

I jämförelse med andra länder, där miljöproblemen är än värre, har vi goda möjligheter att förändra. Bland annat har vi möjlighet att påverka kollektivtrafiken, bullerbekämpning är en lokal fråga liksom bevarande och skötsel av naturreservat, energieffektivisering av fastigheter osv.

Vi har fått mandatet av invånarna att ta oss an utmaningen att göra Sollentuna till ett föredöme. Vi måste anta utmaningen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar