Kategorier

fredag 12 november 2010

Nya direktiv för Väsjöområdet

Inom kort kommer beslut att fattas om den första detaljplanen för Väsjöområdet. Det betyder att de fastighetsägare som i många år väntat på att få bygga permanenthus på sina fastigheter inom några år kommer att få göra det. Dessutom kommer arbetet med att restaurera och göra Väsjön mer tillgänglig att kunna inledas.

Det ät av största vikt att utbyggnaden av den nya stadsdelen blir så lyckosam som möjligt. De som idag bor i området har värdefulla synpunkter som vi måste ta hänsyn till. Dessutom måste vi försäkra oss om att det nya området på ett bra sätt hänger ihop med den befintliga bebyggelsen i Edsberg. För att försäkra att så blir fallet kommer nya direktiv att antas.

Direktiven inkluderar bl a att olika trafiklösningar ska presenteras samt olika sätt att bygga, t ex typ av bebyggelse, ska tas fram. Politikens ambitioner är att bevara en större del av sportfältet samt se över trafikflödet i Edsberg. Vi behöver också visa på de effekter projektet kan leda till för boende och näringsidkare i Edsberg. Kommunen ska även informera berörda parter i större utsträckning och självklart redovisa resultatet av direktiven till såväl allmänhet som fastighetsägare.

Det finns dock ett problem. Naturskyddsföreningen har överklagat bl a strandskyddet. Kommunen har i många år haft en god relation med Naturskyddsföreningen. Vi har lyssnat och haft ett bra samarbete vilket gjort att vi ursprungligen var överens med Naturskyddsföreningen om Väsjöplaneringen. Vi satsar t ex ca 50 miljoner på att stärka miljön inom området. För en tid sedan avsattes den gamla styrelsen och en ny tillträdde. Sedan dess har förhållandet med kommunen förändrats. Vi vet inte utgången av överklagandet. Vinner Naturskyddsföreningen kommer det troligen att ta lång tid innan en ny plan kan presenteras och godkännas. Avslås överklagandet tar det kortare tid och vi hoppas självklart att rättsinstanserna hanterar detta skyndsamt då många enskilda drabbas av en lång process.

1 kommentar:

  1. Hej, vi som bor i området vet exakt hur mycket våra värdefulla synpunkter är värda, nämligen 400 000:- minst innan indexuppräkningen.
    Att en kommun skriver ett avtal som ska gälla för all framtid gäller inte för Lennart och Folkpartiet skrämmande.

    SvaraRadera