Kategorier

onsdag 13 april 2011

Vi måste agera när barn far illa

Våren är här och med det anländer byggjobbare från bland annat Irland i hopp om att få jobb i Sverige. De senaste åren har husvagnsläger ställts upp på flertalet platser i Sollentuna kommun. När höstterminen 2010 startade hade irländare ställt upp sina husvagnar vid en skola i Rotebro. Boendet skapade inte enbart sanitär olägenhet då avföring och matrester förekom utanför husvagnarna utan konflikter uppstod även mellan skolans elever och de barn som bodde i husvagnarna. Till slut avhystes husvagnarna och dess boende från platsen av polisen och kommunen fick notan för städningen.

I april 2011 kom irländarna tillbaka och etablerade på en grusplan vid Helenelunds station. I ca 30 husvagnar bodde förutom de vuxna 18 barn. Socialtjänsten kopplades snabbt in för att garantera att inga barn for illa. Innan gruppen hann avhysas från platsen hade de begett sig vidare. Vi har i dagsläget ingen kunskap om var.

Socialtjänsten i Sollentuna har kännedom om barnens situation när de befinner sig i kommunen. Så snart de har tagit sig över kommungränsen övergår dock ansvaret till den kommunen. Det är min absoluta uppfattning att socialkontoren måste föra en dialog om dessa barn för att garantera att de har en god levnadssituation och inte far illa. Det är även av största vikt att polisen och respektive socialtjänst har tät kontakt. Polisen har till uppgift att identifiera personerna i fråga. Upplysningar om identiteterna ska även kunna användas av socialtjänsten för kontakt med hemlandet. Alla barn är samhällets ansvar och inget barn ska behöva lida på grund av sina föräldrars val.

Slutligen. Anledningen till att byggarbetarna kommer till Sverige är för att hushåll väljer att anlita dem. På detta sätt bidrar vi till barnens livssituation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar