Kategorier

tisdag 26 april 2011

Barn ska ha en egen socialsekreterare

Barn mår dåligt när vuxenvärlden sviker. För att barnet ska återfå tilliten till de vuxna behövs det någon som ser barnet och lyssnar på vad de har att säga. Barn i Sollentuna har rätt till en egen socialsekreterare som har till uppgift att föra barnets talan. Ibland ska barnens boendesituation utredas, andra gångar har barnet bevittnat eller utsatts för våld eller så har barnet föräldrar som är missbrukare. Oavsett ärende så måste barnet få hjälp och stöd för att klara situationen.

Socialtjänsten i Sollentuna utgår i alla lägen från barnperspektivet. Vi arbetar för att alla barn ska ges möjlighet att föra fram sina åsikter samt återfå förtroendet för vuxna. En egen socialsekreterare är ett steg i rätt riktning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar