Kategorier

onsdag 20 april 2011

Nya arbetssätt ska stoppa människohandeln

Folkpartiet liberalerna skickar idag ut följande pressmeddelande:

En flicka från Bulgarien har tvingats ut på stöldturné i Sverige. Stölderna skedde under flera månader runt om i Sverige innan socialtjänsten i Sollentuna grep in. Inget barn ska offras till människohandeln. Svenska myndigheter har en skyldighet att finna vägar som stoppar vuxna människor från att tvinga barn till kriminella handlingar.

Människohandlarna kommer undan på grund av kommungränser och barn får betala priset då kommunerna inte anpassat sitt arbete till dagens utveckling.

Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i Folkpartiets socialpolitiska arbetsgrupp och kommunalråd i Sollentuna med ansvar för sociala frågor
, instämmer i den kritik som framkommit i flera medier kring människohandeln:

– Människohandeln måste bekämpas mer effektivt än vad den gör i dag. Vi behöver få till ett system där socialnämndens ansvar följer barnet oavsett vilken kommun de flyr till. Ingen kommun ska kunna smita från sitt ansvar.

Ett faktum som försvårar arbetet med att minska människohandeln är att personerna rör sig mellan både länder och kommuner så att utredningarna inte hinner startas eller färdigställas.

Rikspolisstyrelsen har ett nationellt ansvar medan socialnämnderna endast ansvarar för vad som sker i den egna kommunen. Även om Rikspolisstyrelsen har det övergripande polisiära ansvaret så tar samordningen tid och när det gäller socialnämnden så är samarbetet mellan kommunerna begränsat. Detta försvårar arbetet.

- Socialtjänsten i respektive kommun måste samarbeta över kommungränserna tillsammans med polisen om vi i tid ska hjälpa barnen. I dag kan en kommuns socialtjänst vänta en timme med att ingripa och då hinner förövarna komma undan. Det är inte acceptabelt, avslutar Lennart Gabrielsson (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar