Kategorier

måndag 11 april 2011

SKL riskerar legitimitetsproblem om inte avtalets intentioner genomförs

2010 undertecknade SKL (Sveriges kommuner och landsting) ett läraravtal som bland annat innebar att kommunerna ska sträva efter en ökad lönespridning. De duktiga lärarna ska premieras för det arbete de utför.

Statistik från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet visar att kommunerna ligger för långt ifrån avtalets intentioner. Skillnaden mellan den som tjänar mest respektive minst är i genomsnitt 31 procent, ca 7 000 kr, och då har hänsyn inte tagits till exempelvis hur länge läraren arbetat.

Om kommunerna ska återfå trovärdigheten som arbetsgivare är det av största vikt att de följer det avtal som SKL har skrivit under och som följer medlemmarnas önskemål. Kommunerna måste premiera de duktiga och engagerade lärarna. Lärarna förtjänar inte enbart beröm för sina insatser utan uppskattningen ska även synas i lönekuvertet. Läraryrket måste få högre status om vi ska få fler att genomgå en mångårig utbildning.

1 kommentar:

  1. Bra att du tar upp det här problemet. Tyvärr är det inte bara kommunernas förhandlare som brister, också LR har ofta stått främmande för tanken att premiera de duktiga och engagerade lärarna. Ibland har det till och med blivit tvärtom: De lärare som inte har lagt så mycket krut på att sköta jobbet och som av den anledningen hamnat på en lägre lön har fått LR:s hjälp att höja lönen - bara med den motiveringen att de har haft lägre lön.

    SvaraRadera