Kategorier

torsdag 6 maj 2010

Vinst i privata förskolor engagerar med all rätt!

Hur kan förskolor gå med stora vinster? Det är en intensiv och mycket intressant debatt som pågår. Det handlar om våra minsta barn och våra skattepengar. Två områden som engagerar. Frågan blir än mer intressant om man tänker på att de avknoppade förskolorna, oavsett om de sålts för billigt, ändå har en skuld till kommunerna som inte den kommunala förskolan har. Det är trots allt ytterligare en utgift.

De flesta kommunerna låter föräldrarna yttra sig över kvaliteten på förskolorna. Min erfarenhet är inte att privata förskolor får sämre omdömen i kvalitetsmätningar. Förskolepengar ökar föräldrarnas möjlighet att påverka då de kan flytta sitt/sina barn om de är missnöjda med verksamheten. Denna möjlighet utnyttjas däremot inte i någon större utsträckning.

Sanningen är att även många kommunala förskolor går med vinst, eller överskott som det kallas i den offentliga verksamheten, vilket ingen pratar om. Vi måste våga ställa frågan om det är för mycket pengar i systemet?

SKL gör sedan flera år öppna jämförelser där man inte finner något självklart samband mellan insatta pengar och kvalitet. Som en av många politiker som skall handskas med både barnens och personalens rätt till bra kvalitet inom både förskolan som skolan, samt hanteringen av skattemedel, har jag bett SKL att utreda frågan; Varför går privata aktörer med större vinst än de kommunala? Finns det något vi som ansvarar för det offentliga kan lära och förändra för att höja kvalitén?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar