Kategorier

fredag 21 maj 2010

Invigning av Attunda tingsrätt

Idag invigdes Attunda tingsrätt. Jag hade äran att hålla tal. Här kan du läsa det:

Runt år 1000 börjar en centralmakt växa fram i Uppland. Centralmakten hanterade krigsväsende, religion och rättsskipning.

På denna tid bestod Sollentuna av 24 gårdar och ingick i ett område, benämnt hundare, som i sin tur var del av folklandet Attunda. Området Attunda sträckte sig från södra Uppland till Södra Roslagen.

Sollentuna hundare hade egen lagsaga, egen lag, fram till 1296.

Under slutet av 1700- och början av 1800 talet hölls Sollentuna ting vid Rotebro gästgivargård. Därifrån var det inte långt till Sollentuna häradsallmänning där galgen stod och de dödsdömda avrättades.

Detta berättar i korthet att när en centralmakt växte fram i Uppland i slutet av vikingatiden var Sollentuna en viktig plats som hade en egen lag efter vilken man dömde. Med andra ord har Sollentuna i princip en obruten 1000-årig tradition av rättsskipning.

Att i demokratiska beslut där varje individ har en röst besluta spelreglerna för vårt gemensamma samhälle är själva grunden för ett civiliserat samhälle. En domstol uppfattas av många som en dömande inrättning. Men en domstol är till för att också skydda människors rättigheter och få sin sak prövad av en fristående domstol. Det är det finaste man kan bygga ett samhälle på som värnar varje enskilds rätt oavsett ursprung, religion, sexuell läggning eller kön.

Det har näst intill varit en total politisk enighet när det gäller byggande av inte bara en ny domstol i Sollentuna Centrum utan även hela det rättcenter som nu är under uppförande. Nu knyter vi återigen samman de geografiska områden som under vikingatiden hade gemensamma lagar.

Gestaltningsmässigt försvarar domstolsbyggnaden väl sin plats och man vågar säga att det är en vacker byggnad. Hela rättcentret faller väl in i det framtida Sollentuna centrum som snart är klart.

Många invånare känner idag en otrygghet och många brott tar för lång tid att få igenom hela rättsystemet. Kan vi från Sollentuna kommun medverka till att effektivisera hela rättskedjan genom att vi sagt ja till ett modernt rättcentra i vår kommun bidrar vi till att alla brottsoffer och andra invånare kan känna sig tryggare. Det är ju det vi har ett rättsystem till. Det känns otroligt bra att vi i Sollentuna har haft möjlighet att bidra till detta. Varmt välkomna till Sollentuna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar