Kategorier

fredag 7 maj 2010

Nytt läraravtal

Så kom då äntligen en uppgörelse med lärarorganisationerna. Det är bra! Avtalets resultat blev exakt så som jag redan från början förutspådde att det skulle sluta. Det bud och den stil som SKL gick fram med hade enligt min mening aldrig en chans till framgång. Skolan behöver förnyas och få en mer modern organisation för att möta framtidens utbildningsbehov.

De förändringarna som behöver göras är att minska byråkratin för att öka lärarnas tid med eleverna och se över lärarnas arbetssituation.

Skolan kommer de närmaste åren att ställas inför stora förändringar. Till glädje för eleverna och lärarna. Förändringar sker i dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ansvaret för att det fortsatta förändringsarbetet kan fortgå ligger på såväl SKL som lärarorganisationerna. Jag hoppas nu det arbetet tar ny fart!

2 kommentarer:

 1. De lärare som överger systemet med förtroende tid får mer lön per månad.
  Kan man då tolka det som att en viss del av förtroendetiden är betald ledighet som därför ska kompenseras ?

  Själv så tror jag att förtroendetiden borde finnas inom alla yrkesgrupper.


  Hade alla förtroendetid i Sverige så skulle vi kunna ha det lika bra som i Grekland

  SvaraRadera
 2. Detta avtal löser inte några grundproblem i skolan.

  Den ökade arbetsbelastningen beror på att lärare fått allt mer undervisning samt en mängd andra uppgifter under de senaste decennierna. En lösning av detta saknas i avtalet!

  Problemen att behålla kompetent personal samt att rekrytera ny med hög kompentens kommer att kvarstå. %-höjningar som bara ligger i samma nivå som övriga arbetsmarknaden gör inte att attraktionskraften för yrket höjs. Snarare är det nog så att det som sägs om lägst 3,5 % kommer att tolkas som högst 3,5 % i många kommuner. På andra håll tillkommer nästan alltid en löneglidning på 1-2% utöver avtal. Så har aldrig skett såvitt jag vet på skolans avtalsområde. Detta har gjort att lärarkåren har tappat 1000-tals kronor i lön under 3-4 decennier. Uträkningar visar att det kan röra sig om 10 000:- i tapp på ca 40 år. Det nya avtalet innehåller inget som löser detta problem. Snarare riskerar det att förvärras ytterligare!

  Framtiden ser mörk ut för den svenska skolan!

  SvaraRadera