Kategorier

onsdag 4 april 2012

Varför avtal för unga på Volvo men inte i välfärden?

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger nej till Folkpartiets förslag om särskilda ungdomsavtal inom offentlig sektor. Inte minst Volvos besked nyligen om att anställa och utbilda 1200 ungdomar talar emot Reinfeldts slutsats. Volvos satsning bygger på avtalet om yrkesintroduktion som IF Metall tecknat. Avtalet innebär lägre lön än lägsta kollekivavtalsnivå och utbildningsinsatser.

Varför ska inte kommuner och landsting kunna använda sig av en liknande modell som Volvo för att rekrytera och skola in unga på arbetsmarknaden? Det är beklagligt att statsministern inte vill pröva om tidsbegränsade ungdomsavtal kan skapa fler arbeten, om avtalen kan ge oerfarna ungdomar den erfarenhet som krävs för att ta sig in på arbetsmarknaden och konkurrera på lika villkor. Det är inte acceptabelt att så många unga hamnat i arbetslöshet och utanförskap. Istället förordar Fredrik Reinfeldt höjda löner. Det är inte rimligt att anta att höjda löner skapar fler arbetstillfället för oerfarna ungdomar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar